„Nulis pasiteisinimų“ – tai „Vilniaus vandenų“ socialinės atsakomybės įsipareigojimas,

kuriuo siekiame kuo daugiau tvarumo, skaidrumo ir atsakingumo įmonėje be jokių pasiteisinimų. Kviečiame susipažinti su mūsų tikslais ir išsikelti savuosius!

Mūsų tikslai

Iki 2030 m. „Vilniaus vandenų“ socialinės atsakomybės politikoje esame išsikėlę net 15 tikslų. Spausk ant žemiau pateiktų tikslų ir sužinok, kaip kiekvienas iš jų prisidės prie aplinkos ir visuomenės gerovės.

0-linis perkamas elektros energijos kiekis technologinėje veikloje

0 gėlo vandens švaistymų

0 klientų be centralizuotų vandens tiekimo paslaugų

0 klientų be centralizuotų nuotekų šalinimo paslaugų

0 nepašalintų sutrikimų ilgiau nei per 24h

0 popierinių sąskaitų

0-inė išvalytų nuotekų tarša

0 neatitikusių higienos normoms vandens tyrimų

0 pagrįstų skundų dėl vandens kokybės

0 suteiktomis paslaugomis nepatenkintų klientų

0 neatsakytų klientų klausimų ir kreipinių ilgiau nei per 24 val.

0 nelaimingų atsitikimų darbe

0 neįsitraukusių į veiklą darbuotojų

0 korupcijos

0 nepatenkintų klientų aptarnavimo kokybe

Kaip mums sekasi įgyvendinti savo tikslus

Tam, kad galėtume aiškiai įsivertinti užsibrėžtų tikslų eigą, sukūrėme Žaliąjį ir Socialinės atsakomybės indeksus. Žaliasis indeksas rodo, kaip mums sekasi siekti tvarumo tikslų, o socialinės atsakomybės – kaip mums sekasi didinti klientų pasitenkinimą bei paslaugų kokybę. Žemiau galite matyti, naujausią indeksų reikšmę.

6,94
Žaliasis indeksas
76
Socialinės atsakomybės indeksas

Pasirink savo tikslus, kurie padės išsaugoti gamtą

Nulis – tikrai ne visais atvejais įmanomas tikslas. Tačiau svarbu, kad kuo daugiau žmonių stengtųsi kuo labiau priartėti prie šio siekio ir suprastų, kad kiekvienas galime prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Nesvarbu, pasirinksite vieną tikslą ar kelis – net ir nedidelė pastanga prisidės prie gamtos tausojimo. Žemiau siūlome tikslus, kuriuos galite išsikelti sau asmeniškai.

Nulis plastikinių maišelių

Nulis plastikinių vandens buteliukų

Nulis į kriauklę ar klozetą išpiltų neleistinų medžiagų (maisto likučių, kavos tirščių, vaistų, kosmetikos)

Nulis neekologiškų buitinių valiklių ir skalbiklių

Nulis iššvaistyto geriamojo vandens

Nulis nebūtinų kelionių automobiliu

Nulis neišrūšiuotų šiukšlių