Komunikacija su nuliu pasiteisinimų lyderiams

Lyderiai ieško galimybių, o ne pasiteisinimų.
Lyderiai renkasi kalbėti, o ne tylėti.
Dažniau kalba apie sprendimus, o ne pasiekimus.
Komunikuoja, ne tam, kad kažkas išgirstų, bet tam, kad kažką pakeistų.

Esate įmonė, organizacija, įstaiga, aukščiausios ar vidurinės grandies vadovas, vadybininkas ar specialistas ir turite ambiciją tapti geriausiu? Jau esate lyderis, ar dar tik nedrąsiai svarstote papasakoti apie save ar savo idėjas kitiems? Galiu jums padėti būti išgirstam ir suprastam, kad galėtumėte pasiekti savo tikslų – nubėgtumėte papildomą mylią ar pakeistumėte pasaulį.

Juk viskas prasideda nuo komunikacijos ir baigiasi, beje, taip pat ja. Aš pasirūpinsiu, kad ji būtų geriausia.

Kas aš?

Komunikacijos ekspertė, konsultantė, lektorė, laisvai samdoma specialistė

20 metų patirtis:

  • Rengiant integruotos komunikacijos strategijos ir jas įgyvendinant.
    Kuriant reputaciją ir ją gelbėjant.
  • Sprendžiant krizes ir valdant rizikas, siekiant jų išvengti.
  • Konsultuojant, mokant, ugdant, įkvepiant esamus ir būsimus lyderius.
  • Efektyviai valdant viešuosius ir korporatyvinius ryšius.
  • Diegiant vidinės komunikacijos įrankius.
  • Komunikuojant viešoje, socialinėje ir vidinėje erdvėse tiek privačiame, tiek ir valstybiniame sektoriuose.
  • Rengiant įmonių veiklos strategijas, įgyvendinant organizacijos vystymo, pokyčių valdymo, vertybių integravimo projektus, formuojant darbdavio įvaizdį, diegiant Lean metodus, komunikuojant su klientais, valdant ekstremalias situacijas, diegiant skaidrumo iniciatyvas, vedant mokymus ir kt.
Darbo vietos

Kaip Jums galiu padėti

Kodėl jums to reikia?

Viskas, ką jūs tikrai turite, yra jūsų reputacija. Jūsų individualų reputacijos voratinklį mes braižome taip:

Kokio rezultato galite tikėtis

Geros reputacijos
Lyderio įvaizdžio
Suvaldytos krizės
Gerėjančių kitų
įmonės rodiklių
Efektyvesnio
resursų
panaudojimo
Profesionalų įvertinimo

Blogas